Kullanım Koşulları

Chameleon Bilgi Teknolojileri A.Ş ("Şirket") www.skormetre.com isimli web sayfası ve ona bağlı tüm sayfaların ("Site") tek ve gerçek sahibidir.

Kullanıcı sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; bağlı olduğu yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunu, bu sözleşmeyi okuduğunu, anladığını ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunu kabul etmiş sayılmaktadır.

İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri tam ve eksiksiz olarak işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Kullanıcılar, Site’yi ve Site’de verilen hizmetleri kullanmaya başlayarak ve/veya Site’ye üye olarak işbu Kullanım Koşulları ve Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’nı okuduklarını, anladıklarını ve bunlarla bağlı olduklarını kabul etmiş olurlar. Kullanım Koşulları arasında Kullanıcı’nın kabul etmediği maddeler olması halinde Site’yi kullanmayı derhal sonlandırması gerekmektedir.

ÜYELİK ŞARTLARI VE KULLANICILARIN UYMASI GEREKEN KURALLAR

Her Kullanıcı’nın sadece tek bir üyelik hesabı olabilir, aynı kişi birden fazla üyelik oluşturamaz.

Kullanıcı; takma ad kullanmak dahil olmak üzere kimliği ve üyelik hesabını oluştururken verdiği bilgiler ile ilgili yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı; "Kullanıcı Üyelik Formu'na", kimlik, adres ve iletişim bilgilerini eksiksiz ve doğru olarak gireceğini, bilgilerinde değişiklik olması halinde bu bilgileri en kısa zamanda güncelleyeceğini, eksik, güncel olmayan veya yanlış bilgi vermesi nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü hukuki uyuşmazlık ve zarardan sadece kendisinin sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı tarafından yapılan/yapılacak paylaşımlar, yorumlar ve iletişimler hiçbir şekilde suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkâr, rahatsız edici, hakaret, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek nitelikte, kişilik haklarına zarar verici, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının gizlilik hakkına, fikri ve telif haklarına, ticari marka hakları veya başka mülkiyet haklarına tecavüz edecek nitelikte olamaz.

Kullanıcı, kendisi tarafından belirlenmiş kullanıcı adı ve şifresini başka kişi ya da kuruluşlara veremez. Kullanıcı’nın sahip olduğu kullanım hakkı sadece kendisine aittir, başkalarına kullandıramaz ve/veya devredemez. Aksi halde Şirket’in söz konusu kullanımdan doğan tazmin hakkı saklıdır. Şirket bu şekilde aykırı kullandırmaları tespit ettiği kullanıcıların üyeliklerini hiçbir açıklama yapmaksızın askıya alabilir veya iptal edebilir. Kullanıcı bu maddeye aykırı hareketi sebebiyle diğer kullanıcıların zarara uğraması halinde, bu zarardan ihlal eden kullanıcı sorumlu olacak ve Şirket’in hiçbir şekilde tazminat yükümlülüğü veya başka bir sorumluluğu olmayacaktır.

Kullanıcı işbu Kullanım Koşulları’na, Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’na ve Site’de yayınlanmakta olan diğer tüm kurallara tam ve eksiksiz şekilde uyacaklarını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcılarının birbirleri ve/veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kullanıcıların tamamen kendi sorumluluğunda olmakla bu ilişki ve iletişim konusunda Şirket’e yüklenebilecek herhangi bir hak ve yükümlülük bulunmamaktadır.

Kullanıcı, hizmetler kapsamında yaptığı sohbet, yorum, paylaşım ve her türlü işlemin kendi rızası ile oluşturduğu tüm kişisel profil bilgilerinin başkaları tarafından görüntülenmesini, yorum ve paylaşımlarının başkaları tarafından tekrar paylaşılabileceğini kabul etmektedir. Bu kapsamda üçüncü kişiler ile yapılan sohbet ve paylaşılan yazı, sembol, resim v.b. içerikten kaynaklanan üçüncü kişi taleplerinden kendisinin sorumlu olduğunu ve hiçbir şekilde Şirket’in sorumluluğu olmadığını kabul eder.

Kullanıcı, sosyal alanlara/platformlara kendi isteği ile giriş yaptığını, hizmetler kapsamında yüklediği görsel, yazı ve içerik paylaştığı içeriğin ilgili yasal mevzuat hükümlerini ihlal etmeyeceğini, aksi takdirde doğacak sorumluluğun kendisine ait olacağını ve Şirket’in ya da üçüncü kişilerin uğradığı her türlü zarardan kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

Kullanıcı, Site’nin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını, kaynak kodunu bulmak veya elde etmek için başka bir işlemde bulunmayacağını aksi halde Şirket ve üçüncü kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacaklarını peşinen kabul eder.

Şirket, fiyatlar ve sunulan hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutmaktadır.

Şirket; Kullanıcı’nın sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Şirket, AR-GE faaliyetleri kapsamında yapay zeka ile geliştirilen müsabaka sonucu tahminleri, deneysel olarak Skormetre kullanıcılarına sunmaktadır. Skormetre ve Chameleon Bilgi Teknolojileri A.Ş., sunulan verilerin ve tahminlerinin bahis faaliyetlerinde kullanımı sonucu oluşabilecek finansal sonuçlardan sorumlu değildir.

SORUMLULUK SINIRLAMALARI

Kullanıcı, Şirket’e kendileri ile ilgili sundukları bilgilerin gerçekliğini, doğruluğunu araştırma, bu içerik ve ilanların internet üzerinden teşhirinin hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu bulunmadığını, söz konusu içeriklerden ve bunlar sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı Şirket’in, çalışanlarının, ortaklarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı, Site üzerinden Şirket’in kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, bu linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Şirket, Site’nin yazılımının her türlü hatadan arınmış olduğunu taahhüt etmediği gibi Site üzerinde herhangi bir virüs yer alıp almadığı konusunda da sorumluluk yüklenmemektedir. Sitede yer alan herhangi bir yazılım sebebi ile kullanıcıların kullandığı yazılım ve/veya donanım unsurlarına zarar gelmesi durumunda Kullanıcı Şirket’in işbu zarara ilişkin hiçbir sorumluluk ve tazmin yükümlülüğü bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Şirket’in veri tabanına veya İnternet sitesine yapılacak herhangi bir saldırı sonucunda, Kullanıcı bilgilerinin kötü amaçlı kullanıcıların ve kişilerin eline geçmesinden ve bu bilgilerin kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan Şirket sorumlu tutulamayacaktır.

GİZLİ BİLGİ

Gizli bilgiler, kullanıcının kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, kredi kartı bilgileri, IP adresi, sitenin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri içerir.

Gizli bilgiler, istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. Kullanıcılar, bu kişisel bilgilerin Site’nin sahibi olan şirketin kendisine ait iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile yalnızca pazarlama ve kampanya amaçlı paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder.

Gizli bilgiler 3. Kişilerle açık olarak paylaşılmayacaktır. Kullanıcıların siteyi kullanım istatistikleri ve bilgileri kullanıcı profili grupları çerçevesinde anonimleştirilerek 3. Kişilerle paylaşılabilir.

Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

HİZMET ÜCRETLERİ

Şirket; Site üzerinden kullanıcılarına üyelik gerektirmeyen, ücretsiz üyelik gerektiren veya ücretli üyelik gerektiren hizmetler sunabilir. Üyelik gerektirmeyen ve üyelik gerektiren hizmetlerin içeriğinin ve fiyatlarının belirlenmesi Şirket ukdesindedir.

Sitenin üyelik ile görüntülenen hizmetlerine dair üyelik ücreti, site ücretli üye kullanıcıların kredi kartlarından her ayın ilk haftasının son iş günü olmak üzere firma tarafından veya üyelik hizmeti sağlayıcı 3. Kişiler tarafından Şirket adına tahsil edilir.

Üyelik ücretinin tahsil edilememesi durumunda, kullanıcıya tahsilat durumuyla ilgili bilgi e-mail ile iletilir ve gerekiyorsa farklı bir kredi kartının üyelik ile ilişkilendirilmesi talep edilir. Tahsil gerçekleştirilemeyen ayın ikinci haftasındaki iş günlerinde üyelik ücretinin tahsili için gerekli işlemler, tahsil gerçekleştirilene kadar devam ettirilir.

Tahsili yapılamayan üyelikler tahsili yapılamayan ayın ikinci haftasının son iş gününde askıya alınır ve kullanıcı bu konuda e-mail ile bilgilendirilir.

Hizmetler ile ilgili değişiklikler site içerisinde duyurulacaktır ve gerektiğinde kullanıcı üyenin hizmetlerden yararlanabilmesi için sözleşme değişikliklerini ilgili butonu tıklamak suretiyle onaylaması istenecektir. Bu sebeple, kullanıcılara, üyelere siteye her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmeleri tavsiye edilmektedir Şirket, Site üzerinden sunulan ve üyelik gerektirmeyen hizmetleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir. Şirket ilave hizmetler açabilir, bazı hizmetlerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.

Üyelik ücretlerine ilişkin yapılacak kampanyalar ve indirimler Şirket’ in belirleyeceği şartlar dahilinde kullanıcılara duyurulacak ve kampanya ve indirimlerde bu şartlar geçerli olacaktır.

Kullanıcının üyeliğini iptal etmesi durumunda, cari dönem borcu, üyelik iptal tarihine kadar tahsil edilerek geri kalan tutar, Şirket tarafından 10 iş günü içinde kullanıcının üyelik için kullandığı kredi kartına iade edilir.

GARANTİ VERMEME

İşbu sözleşme; uygulanabilir kanunun ve tüm yasal mevzuatın izin verdiği azami ölçüde geçerli olacaktır. Şirket tarafından sunulan hizmetler, "olduğu gibi" ve "mümkün olduğu" temelde sunulmaktadır. Şirket; pazarlanabilirlik, belirli bir amaca uygunluk veya ihlal etmeme konusunda tüm zımni garantiler de dâhil olmak üzere hizmetler veya uygulama ile ilgili olarak (bunlarda yer alan tüm bilgiler dâhil) sarih veya zımni, kanuni veya başka bir nitelikte hiçbir garantide bulunmamaktadır.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Site üzerinden yayımlanan tüm içerikler (örneğin yazılım, ürünler, logolar, v.s. gibi ticari markalar, bilgiler, raporlar, resimler ve grafikler), ulusal ve uluslar arası kanunlar ve uluslararası sözleşmeler ile korunmaktadır. Sitede yer alan her türlü bilgi ve materyal; Site'nin tamamı ya da bir bölümü revize edilerek, ekleme yapılarak ya da bir kısmı değiştirilerek farklı bir biçimde kullanılamaz. Sitede yer alan ifadeler içerisindeki 3. kişi ya da kurumlara ait tescilli marka, hizmet, logo vb. uyarılar ve ayraçlar, siteden alıntı yapıldığında kaldırılamaz. Kod ve yazılım da dahil olmak üzere bu sitedeki hiçbir malzeme değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez ya da dağıtılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Kullanıcı’ nın işbu madde hükmünü ihlal etmesi halinde, Şirket’in uğrayacağı zarar ve ziyanlar sebebi ile tazminat hakkı saklıdır.

MÜCBİR SEBEPLER

"Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Şirket’ in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır. Bu tanımlama ile mücbir sebep kavramına giren ve burada sayılmamakla birlikte hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Şirket işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Şirket için gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Şirket’ten herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİK

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

Şirket, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

TEBLİGAT

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler Şirket’ in bilinen e-posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 (beş) gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

DELİL SÖZLEŞMESİ

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Şirket’in defter, kayıt, belgeler ve bilgisayar kayıtlarının 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Go Top